Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Nie jest tajemnicą, że o zdrowie trzeba dbać przez cale życie. Nawyki wypracowane w okresie dzieciństwa przyniosą wspaniałe efekty w późniejszych latach, zwłaszcza w życiu dorosłym. Uwzględniając ten fakt, jako szkoła promująca zdrowie staramy się wprowadzać różnorodne działania – także innowacyjne, których celem jest propagowanie zasad zdrowego żywienia i promowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. Dwudziestego października bieżącego roku w holu naszej szkoły zostały wywieszone wszystkie prace plastyczne uczniów, którzy wykonali plakaty promujące zdrowie, zgodne z wylosowanym wcześniej przez siebie hasłem. Sentencje, porzekadła i aforyzmy o tematyce zdrowotnej zwizualizowało aż 25 uczniów, z których każdy został nagrodzony wysoką oceną z plastyki.

Komisja w składzie, panie: Urszula Urbańska, Teresa Zawadzka  i Ewelina Solpa, postanowiła bowiem nagrodzić wszystkie osoby, które dowolną techniką wykonały plakaty, ponieważ wszystkie prace były wykonane starannie oraz zgodnie z przesłaniem wylosowanego hasła. Nagrody rzeczowe – drewniane linijki z logo i nazwą naszej szkoły – ufundowała Rada Rodziców, w imieniu której osobiście wręczyła je uczniom podczas uroczystości z okazji Dnia Owoców i Warzyw przewodnicząca Rady, pani Ewelina Solpa. Jesteśmy pełni uznania dla wszystkich uczniów, którzy nie ustają w działalności na rzecz promocji zdrowia w naszej szkole. Dziękujemy za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac, które cieszą oczy nie tylko naszej społeczności, ale także gości licznie odwiedzających rzeczycką placówkę. Szczerze jesteśmy wdzięczni także Radzie Rodziców za ufundowanie nagród i tym samym udzielenie nam wsparcia w realizacji wspólnego celu, a nawet misji – promocji aktywnego stylu życia, profilaktyki i odpowiedzialności za własne zdrowie!
                      tekst: T. Zawadzka