Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png
Misja Szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZECZYCY DŁUGIEJ
 
Misja Szkoły
       Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich uczniów. Przekazujemy  tu nie tylko wiedzę ale i kształtujemy umiejętności, motywujemy do systematycznej pracy i  rozwijamy zainteresowania uczniów. Priorytetowo wspieramy rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego i otwartego na problemy środowiska. Troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, uczymy jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwiamy ucznia na przejawy piękna i estetyki, wprowadzamy  w świat kultury i sztuki.
    Jesteśmy placówką, w której pielęgnuje się tradycje szkolne, regionalne  i narodowe. Przygotowujemy ucznia do podejmowania starań o utrzymanie dziedzictwa narodowego i jego godne reprezentowanie na zewnątrz. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji, mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Promujemy zdrowie i  zdrowy styl życia, podejmując działania zgodnie z założeniami "Szkoły Promującej Zdrowie".  Uczymy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.