Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

„Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy …” – wybrzmiało przy pomniku naszego wieszcza narodowego w Rzeczycy Okrągłej w piątek 19 maja na rozpoczęcie Wiosennych Muz z Mickiewiczem czy też Mickiewiczowskiej Majówki. Pierwsze, po okresie pandemicznej przerwy, poetyckie spotkanie społeczności szkolnej i lokalnych miłośników twórczości Mistrza Adama w plenerze zaczęliśmy słowami polskiej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – mistrzyni słowa wychowanej na poezji wielkich romantyków, Wisławy Szymborskiej, której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dedykował rok 2023 w setną rocznicę urodzin poetki.

Przypomnijmy, że Mickiewiczowska Majówka jest cyklicznym wydarzeniem przygotowywanym przez naszą szkołę, które ma na celu nie tylko propagowanie twórczości Adama Mickiewicza, ale też złożenie hołdu poecie u stóp jego rzeźby w Rzeczycy Okrągłej - dzieła utalentowanego artysty, pana Józefa Kuczmana, patrioty i człowieka o wielkim sercu, dzięki któremu pomnik największego z polskich romantyków zagościł w rzeczyckiej ziemi w  setną rocznicę śmierci wieszcza. To również doskonała okazja, by uczcić pamięć naszego duchowego mentora, pana profesora Kazimierza Kuczmana. Spotykając się podczas plenerowej majówki przy pomniku autorstwa szanownego ojca pana profesora,  spełniamy jego prośbę – dbamy o zabytek kultury, by ten skrawek rzeczyckiej ziemi stał się miejscem spotkań dla wszystkich, którzy pragną nie tylko wyrazić zacnej rodzinie państwa Kuczmanów swoją wdzięczność i szacunek, ale też nieść w sercu jej przesłanie – dobro płynące z radości bycia Polakiem i życia pośród bliskich w naszej małej ojczyźnie. Tegoroczną Mickiewiczowską Majówkę, jako główny organizator uroczystości, otworzył dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej, pan Jacek Bochniak, witając wszystkich przybyłych, a wśród nich honorowych gości, tj.: panią Helenę Staniek - córkę Józefa Kuczmana i siostrę pana profesora Kazimierza Kuczmana, panią Małgorzatę Żurecką – poetkę, inicjatorkę spotkań przy pomniku Adama Mickiewicza i prezesa Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, pana Dominika Ćwika - poetę Rzeszowszczyzny, przedstawicieli samorządu i GCK w osobach: pani Joanny Dudzińskiej - inspektora ds. oświaty, Teresy Lachowskiej - dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach, Leokadii Gugały - kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach. Do organizacji tegorocznej Mickiewiczowskiej Majówki dołączyło, z inicjatywy przewodniczącej Rady Rodziców pani Ewy Jaworskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Okrągłej, którym pan dyrektor serdecznie podziękował za przygotowanie wystawnego poczęstunku dla młodzieży szkolnej i wszystkich uczestników majówki. Podziękowania popłynęły również do występujących uczniów i ich opiekunek odpowiedzialnych za przygotowanie programu artystycznego, dzięki którym spotkanie upłynęło w pogodnej atmosferze recytowanej i śpiewanej poezji Adama Mickiewicza oraz Wisławy Szymborskiej. Stałym akcentem dopełniającym tradycji Wiosennych Muzy z Mickiewiczem jest złożenie przez przybyłych kwiatów w barwach narodowych i zapalenie zniczy u stóp rzeczyckiego pomnika, co też zakończyło oficjalną część spotkania.     

                       tekst: M. Lasota