Tygodniowy rozkład zajęć

obwiązuje od 17 stycznia 2022 r.

 

KLASA I - sala 23

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.  ed. wczes.  ed.wszes.- w-f
  8.55 - 9.40  ed.wczes. - w-f  ed. wczes - w-f  ed.wczes.  ed. wczes.  ed. wczes.
 9.50 - 10.35  ed.wczes.  religia  ed.wczes.  ed. informat.20  j. angielski
10.50 - 11.35  ed.wczes.  ed. wczes.  j. angielski     religia  ed.wczes.
11.45 - 12.30     ed. wczes.    ed.plastyczna zaj. roz. zain.
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA II  - sala 22

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed.wczes.  ed.wczes.  ed. wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.-w-f
  8.55 - 9.40  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.  ed.wczes.  ed.wczes.
 9.50 - 10.35  ed.wczes.  ed.wczes  ed.wczes.  religia  ed. wczes.
10.50 - 11.35  j.angielski  religia  ed. wczes  j.angielski  ed.informat.20
11.45 - 12.30    zaj roz. zaint.                          ed. plastyczna ed.wczes.
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III - sala 24

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   ed. wczes.  ed. wczes.  ed.wczes.  ed. wczes.  ed. wczes.
  8.55 - 9.40  ed. wczes.  ed. wczes.  ed. wczes.  ed. informat.20  ed. wczes.
 9.50 - 10.35  ed. wczes.-w-f  ed. wczes.-w-f  ed. wczes.-w-f  ed. wczes  ed. wczes.
10.50 - 11.35  ed.wczes.  religia     ed. wczes.  religia  ed. wczes.
11.45 - 12.30   j. angielski         j.angielski  zaj.rozw. zaint.
12.40 - 13.25          
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV - sala 16

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   j.polski  matematyka  j.angielski  j.polski  j.angielski
  8.55 - 9.40  matematyka  historia  j.polski  przyroda  j.polski
 9.50 - 10.35  technika  j.polski  matematyka  w-f  w-f
10.50 - 11.35  w-f  przyroda  informatyka 20  muzyka  matematyka
11.45 - 12.30  j.angielski  religia  plastyka  religia  godz. z wych.
12.40 - 13.25    w-f      
13.30 - 14.15          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V  - sala 34

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   matematyka religia  j.polski  historia  j.polski
  8.55 - 9.40  j.polski  matematyka  j.angielski  j.polski  j.angielski
 9.50 - 10.35  historia  j.angielski  informatyka 20  religia  matematyka
10.50 - 11.35  biologia  j.polski  matematyka  w-f  geografia
11.45 - 12.30  w-f  technika  w-f  muzyka  w-f
12.40 - 13.25  plastyka  godz. z wych.    k. matemat.  
13.30 - 14.15          

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

KLASA VI - sala 35

  poniedziałek     wtorek       środa     czwartek     piątek 
  8.00 - 8.45   j.polski  geografia  j.polski  j.polski  matematyka
  8.55 - 9.40  historia  j.polski  biologia  matematyka  religia
 9.50 - 10.35  j.angielski  religia  j.angielski  j.angielski  j.polski
10.50- 11.35  matematyka informatyka 20  historia  godz. z wych.  w-f
11.45- 12.30  technika  w-f  matematyka  w-f  k.j.polskiego
12.40- 13.25   wdż w-f  plastyka  
13.30- 14.15       muzyka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII - sala 15

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8.00 - 8.45  j.niemiecki j.polski biologia matematyka j.polski
8.55 - 9.40 j.polski religia j.niemiecki j.polski matematyka
9.50 - 10.35 matematyka chemia j.polski chemia religia
10.50 - 11.35 historia j.angielski fizyka geografia j.angielski
11.45 - 12.30 biologia geografia fizyka j.anngielski historia
12.40 - 13.25  w-f informatyka  20 matematyka muzyka godz. z wych
13.30 - 14.15 plastyka  w-f  w-f  w-f k.matemat.
14.20 - 15.05   wdż      

 

 

KLASA VIII -sala 17

  poniedziałek wtorek środa czwartek piatek
8.00 - 8.45 matematyka matematyka j.niemiecki matematyka matematyka
8.55 - 9.40 j.niemiecki chemia j.polski geograffia j.polski
9.50 - 10.35 j.polski j.polski biologia j.polski wos
10.50 - 11.35 informatyka 20 wos w-f chemia religia
11.45 - 12.30 historia j.angielski historia   religia j.angielski
12.40 - 13.25 j.angielski k.matemat. fizyka  w-f godz. z wych.
13.30 - 14.15 w-f wdż fizyka           edb  w-f
14.20 - 15.05