Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Przewodnim motywem tegorocznego spotkania przy pomniku naszego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza, w Rzeczycy Okrągłej stały się bogoojczyźniane hasła zaledwie wybrzmiałej patriotycznej majówki, która każdego roku mobilizuje Polaków do radosnej manifestacji patriotycznych uczuć i postaw. Toteż miłośnicy poezji mistrza z lubością poddali się urokowi jego poezji w samo południe słonecznego piątku (24 maja), by w atmosferze radosnego uniesienia kontemplować słowa, które z mocą wybrzmiały w kontekście rocznicowych obchodów Konstytucji 3 maja, przypomniane przez naszych młodych recytatorów:
Słuchajcie! (…)


Wszyscy zgodnie dążymy do jednego celu,
A póki ogień życia pała w naszym oku,
Dzień ten każdego będziem obchodzili roku,
Pomniąc zawsze w spoczynku, zabawie i pracy,
Żeśmy ucznie młodzieńcy i żeśmy Polacy.

Coroczne Wiosenne Muzy z Mickiewiczem skupiają w tym magicznym miejscu liczne grono sympatyków zarówno wieszcza jak i głównych organizatorów wydarzenia, tj. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rzeczycy Długiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Okrągłej. Pierwsi - z myślą o duchowych przeżyciach - przygotowują program artystyczny, a drudzy - dla zrównoważenia doznań i wsparcia sfery fizycznej - dbają o potrzeby ciała, serwując zebranym napoje i przekąski.
W tym roku pan dyrektor Jacek Bochniak powitał i zaprosił do wspólnej refleksji „u stóp wieszcza” społeczność szkolną oraz przybyłych gości: panią Helenę Staniek, córkę artysty Józefa Kuczmana, autora rzeczyckiego pomnika; panią Leokadię Gugałę, radną powiatu stalowowolskiego; panią Joannę Dudzińską, gminnego inspektora ds. oświaty; panie Ewę Jaworską i Elżbietę Mańkowską, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczycy Okrągłej. Pan dyrektor podkreślił też fakt, że nie byłoby tradycyjnych już Mickiewiczowskich Majówek, gdyby nie wytrwałość, poświęcenie i wreszcie wspaniała inicjatywa pana Józefa Kuczmana, utalentowanego artysty - autora rzeźby, patrioty i człowieka o wielkim sercu. Spotkania przy pomniku wieszcza zawdzięczamy również szlachetnemu, Honorowemu Obywatelowi Gminy Radomyśl nad Sanem, panu profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi, który sprawił, że pamięć dzieła jego ojca i rzeczycki kult Adama Mickiewicza nie zaginą. Przetrwają zapisana złotymi zgłoskami w sercach wdzięcznej społeczności cieszącej się tak piękną wizytówką wsi, jaką jest pomnik wielkiego romantyka, Adama Mickiewicza powstały w setną rocznicę śmierci poety. Po tych słowach szkolni artyści zaprezentowali adaptację „Koncertu nad koncertami”, słynnego występu Jankiela, czyli fragm. Księgi XII epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Widzowie w skupieniu śledzili historyczną retrospekcję; odtwarzane w recytacji oraz pieśni wydarzenia: uchwalenie Konstytucję 3 maja, konfederację targowicką, powstanie kościuszkowskie, rzeź Pragi oraz walki Legionów Dąbrowskiego.
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, delegacje – szkolna i samorządowa – złożyły przy pomniku biało-czerwone wiązanki i znicze pamięci. Pożegnaliśmy się z wieszczem z myślą, że za rok znów się spotkamy - tym razem, by szczególnie uczcić 170. rocznicę śmierci Adama Bernarda Mickiewicza!

 
             tekst: M. Lasota, R. Puzio