Znamy już większość laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego, a uczennice naszej szkoły znalazły się na chlubnej liście „primus  inter pares – pierwszych wśród równych sobie”, uzyskując tytuły – laureatki oraz finalistki tychże konkursów. Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych mają ogromną rangę, są bowiem wymiernym wskaźnikiem pracy poszczególnych szkół z uczniami zdolnymi, dlatego wynik tych konkursów jest traktowany priorytetowo, zwłaszcza przed egzaminami ósmoklasisty na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z pisania  tej części egzaminu, z której dany uczeń zdobył laur i często otwiera drogę do najlepszych szkół średnich w całej Polsce.

Żeby go jednak zdobyć, trzeba najpierw pokonać aż trzy etapy zmagań, wykazując się ponadprogramowymi wiadomościami i umiejętnościami; rozpoczynając od pierwszego szczebla szkolnego, a kończąc na trzecim - wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi z najlepszych. W bieżącym roku szkolnym w zwycięskim gronie kuratoryjnych konkursów przedmiotowych województwa podkarpackiego znalazły się dwie nasze uczennice - ósmoklasistki: Dominika Michałek – laureatka Konkursu z Języka Polskiego oraz Helena Pomykała – finalistka Konkursu z Matematyki. Dzięki sukcesowi polonistycznemu, Dominika, jako laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego, będzie zwolniona z egzaminu pisemnego w części języka polskiego, co jest równoznaczne z uzyskaniem przez uczennicę z egzaminu ósmoklasisty ze wskazanego przedmiotu najwyższego wyniku. Jej klasowa koleżanka, Helena Pomykała, jako finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, co prawda przystąpi do egzaminu z matematyki, ale skorzysta z przywileju przyznania jej przez komisję dodatkowych punktów rekrutacyjnych do szkoły średniej, gdyż na podstawie szczególnych osiągnięć wyliczane są dla finalisty punkty rekrutacyjne do szkół wyższego szczebla. Jesteśmy bardzo dumni z corocznych osiągnięć konkursowych naszych uczniów i w tym kontekście pragniemy przypomnieć, że w minionym roku szkolnym nasza placówka - na podsumowanie rocznych zajęć dydaktycznych podczas uroczystego ich zakończenia otrzymała z rąk pani wizytator Anny Niezabitowskiej - prestiżową nagrodę  „Szkoły Przyjaznej Utalentowanym Uczniom”, która zgodnie z regulaminem Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznawana jest szczególnie zasłużonym placówkom, gdyż nasz absolwent, Marcin Wilkus, zdobył wówczas tytuł potrójnego laureata: Konkursu z Matematyki, Konkursu z Fizyki i Konkursu z Chemii, za co został odznaczony odznaką „Wybitny Laureat”.
Określić nasze uczennice – Dominikę i Helenkę – jako prymuski, to jeszcze zbyt mało. Dziewczęta są wzorowymi uczennicami, osiągają znakomite wyniki w różnych dziedzinach nauki, mają też swoje pasje i zainteresowania – lubią czytać, pisać wiersze czy inne utwory, o których delikatnie tylko napomykają. Dominika wygrywa turnieje recytatorskie, a Helenka chętnie kontempluje przyrodę. Obie ósmoklasistki są bardzo miłe, ujmująco skromne, lubiane przez koleżanki, kolegów i nauczycieli. Po prostu jesteśmy z nich dumni!

                               tekst: Małgorzata Lasota