Nie sposób przecenić roli, jaką w budowaniu tożsamości kulturowej i narodowej pełni język ojczysty. Będąc zapisem niepowtarzalnego sposobu myślenia i postrzegania świat, utrwala wiedzę, historię i tradycję ważną dla danej społeczności i wyróżniającą ją wśród innych narodów. Ustanowiony przez pozarządową organizację UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony różnorodności językowej, a tym samym bogactwa kulturowego, które wraz z wymieraniem języków zginie bezpowrotnie. Ten dzień przypomina, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do dbałości i troski o nasz język, którą wyrażać można poprzez staranne dobieranie słów oraz pogłębianie zainteresowania pięknem i kulturą języka ojczystego.

Powyższe cele przyświecały organizatorom Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, który  21 lutego 2020 roku zgromadził w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej 16 najlepszych w gminie szkolnych mistrzów ortografii. Postanowili oni sprawdzić swoją sprawność językową i zawalczyć o tytuł Mistrza Ortografii 2020 w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV- VI i VII- VIII. Naszą szkołę reprezentowały 4 uczennice, spośród których aż 3 zostały laureatkami tego konkursu. W kategorii klas starszych II miejsce zajęła Julia Kuciapa (kl. VIII), a tuż za nią uplasowała się Amelia Pomykała (klasa VII) jako trzecia z najlepszych uczniów w gminie. Także w kategorii klas młodszych nasza uczennica Dominika Michałek (kl. VI) otrzymała puchar za zajęcie III miejsca w tymże konkursie. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody z rąk patrona konkursu Pana Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem. Każdy język, także polszczyzna ulega przemianom. Nie można jednak godzić się na zubażanie języka, spłycanie go, zastępowanie rodzimych wyrazów obcymi zapożyczeniami lansowanymi często przez media. Słowa polskiego noblisty Czesława Miłosza niech wzbudzą w nas refleksję i zmotywują do działania: „Moja wierna mowo, Może to ja muszę ciebie ratować?”

    tekst: R. Puzio