Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

9 kwietnia 2008r. odbyła się VI Rejonowa Konferencja Naukowa z promocji zdrowia na temat: "Aktywność ruchowa w szkole promującej zdrowie" zorganizowana przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu wespół z Wydziałem Zamiejscowym nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, podczas której Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej otrzymał CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł "Szkoły Promującej Zdrowie Zdrowie". Nasza szkoła  jest obecnie jedyną w Gminie Radomyśl nad Sanem placówką, która weszła w skład Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

        Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał wicedyrektor PCEN mgr Robert Pluta.  Na tę spektakularną imprezę o charakterze edukacyjno - zdrowotnym składały się:  
- część naukowa z prezentacją referatów ks. prof. dra hab. Mariana Wolickiego, prof. dra hab. Władysława Pańczyka, dr Ewy Sęk;
- przegląd szkół i prezentacja ich dorobku połączone z uroczystym wręczeniem Rejonowych Certyfikatów SzPZ, którego, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty, dokonały Dyrektor Tarnobrzeskiego Oddziału Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, pani mgr Elżbieta Gołąbek i Rejonowy Koordynator Sieci SzPZ, pani dr Barbara Wolny.   Certyfikat i symboliczną statuetkę Szkoły Promującej Zdrowie dla Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej odebrał z rąk wyżej wymienionych osób pan dyrektor mgr Jacek Bochniak.

Image

Image

Image

Image

           Dla szkoły w Rzeczycy Długiej 9 kwietnia 2008r. był dniem wyjątkowym – doniosłym wydarzeniem i wielkim świętem, do którego przygotowywaliśmy się blisko półtora roku i które fetowaliśmy wraz
z przedstawicielami władz lokalnych Gminy Radomyśl nad Sanem, które reprezentowały: Sekretarz Gminy Radomyśl nad Sanem, pani Małgorzata Nowak oraz Kierownik Referatu  ds. Oświaty, pani Joanna Dudzińska.  
Aby wyjaśnić w jakim celu podjęliśmy tak daleko idące wyzwanie i co nas skłoniło  do decyzji o chęci przynależności do sieci SzPZ, sięgnijmy do historii samej koncepcji promocji zdrowia. Otóż Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie – oraz pozaszkolnej podejmują starania,  aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie w pięciu podstawowych aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym, środowiskowym i duchowym. Uczą się, jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.   Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. dwudziestego wieku. W 1991r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska aktywnie włączyła się do tej chlubnej inicjatywy i stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.   Dyrekcja oraz nauczyciele naszej szkoły szybko dostrzegli pozytywny wydźwięk specyficznego charakteru tzw. „zdrowej szkoły”, dlatego uchwałą Rady Pedagogicznej zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Rejonowej Sieci SzPZ i wytypowaniu zespołu nauczycielskiego, który pod okiem szkolnych koordynatorów w osobach: pani Jolanty Lubery oraz pani Agnieszki Podolskiej – Szoi, miał za zadanie stworzyć właściwy plan pracy z precyzyjnie wytyczonymi zadaniami, których terminowa realizacja zapewniła nam nadanie certyfikatu przynależnościowego. Dziś można powiedzieć, że poczyniliśmy milowy krok w osiągnięciu wytyczonego sobie celu, którym jest w konsekwencji przynależność  do Krajowej Sieci SzPZ.  Czujemy się w pewnym sensie dowartościowani i wyróżnieni, zwłaszcza gdy możemy się sygnować oryginalnym logo – efektem konkursowego projektu uczniów –  które wyróżnia oraz identyfikuje naszą szkołę z Rodziny Szkół Promujących Zdrowie. Ponadto, od momentu podjęcia ważkiej decyzji ubiegania się o certyfikat, zadaniem priorytetowym stało się dla nas p
odwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową troską o  higienę osobistą. Zatem, jako cel nadrzędny, wybraliśmy problem higieny ze względu na fakt spotykania się wśród uczniów z nagminnym naruszaniem zasad higieny oraz brakiem świadomości dbania o higienę osobistą i rozumienia zmian zachodzących w organizmach podczas okresu dojrzewania, jak również braku zdrowych nawyków żywieniowych. Mamy nadzieję, że uda nam się wiele osiągnąć w dążeniu do modelu „zdrowej szkoły”, a jest to praca na długie lata, zaś satysfakcję da nam zapewne fakt, że dzieci będą chodzić do naszej szkoły chętnie; uśmiechnięte i zadowolone, gdyż „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

                            M. Lasota