Kadra nauczycielska Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rzeczycy Długiej – pan mgr Jacek Bochniak

 

Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej
w Rzeczycy Długiej

 • pani mgr Beata Czajkowska - edukacja wczesnoszkolna,
 • pani mgr Elżbieta Szwedo - edukacja wczesnoszkolna,
 • pani mgr Teresa Stanek - wychowanie przedszkolne,
 • pani mgr Teresa Zawadzka - edukacja wczesnoszkolna,
 • pani mgr Renata Puzio - język polski, nauczyciel wspomagający,
 • pani mgr Małgorzta Lasota - język polski, doradztwo zawodowe,
 • pani mgr Agnieszka Taczańska - język angielski,
 • pani mgr Beata Lipiarz - język niemiecki,
 • pani mgr Agnieszka Miętus - historia, geografia, wos,
 • pani mgr Mariola Pawłowska - matematyka,
 • pani mgr Beata Dziurda - fizyka,
 • pani mgr Agnieszka Podolska – Szoja - przyroda, biologia, chemia,
 • pani mgr Urszula Urbańska - technika, plastyka, informatyka, ed. dla bezp.
 • ks. dr Tadeusz Mentel - religia,
 • pan mgr Paweł Słowik - muzyka,
 • pani mgr Jolanta Lubera - wychowanie fizyczne, bibliotekarz,
 • pani mgr Aleksandra Pomykała - wychowanie fizyczne, świetlica,
 • pani mgr Małgorzata Mozgawa - religia, wdż,
 • pani mgr BarbaraTurek - pedagog.