Warto pamiętać, że mądrze dobrana literatura może być doskonałym źródłem ważnych, uniwersalnych prawd i wartości moralnych. Na podstawie ciekawej książki można uposażyć dziecko w informacje dotyczące historii naszego kraju, kształtować jego miłość do ojczyzny czy nauczyć je radzenia sobie z emocjami, bo jak pisał Konstanty Ildefons Gałczyński: „Z książki płynie odwaga, książka życiu pomaga, chcemy książek jak słońce …”.    Trudno zresztą wymienić wszystkie pożytki płynące z czytania dzieciom i przez dzieci książek; zwłaszcza ze zmobilizowania współczesnych uczniów do samodzielnej lektury.

Wobec czego pragniemy, by poprzez „Sztukę z klasą” – innowację pedagogicznąwdrażaną od bieżącego roku szkolnegow naszej szkole – wyposażyć uczniów w niezbędne narzędzie doosiąganiaprzez nich życiowych sukcesów na miarę własnych sił, czyli nauczyć ich właściwie korzystać z dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą obcowanie z fikcją literacką – światem książki.Treści realizowane w ramach innowacji pedagogicznej przynoszą już wymierne sukcesy, także czytelnicze. Oto uczniowie klasy piątej podczas tegorocznej edycji Gminnego Maratonu Czytelniczego z przytupem pożegnali stary rok kalendarzowy, zajmując wysokie pozycje liderów czytelniczych wśród uczniów gminy Radomyśl nad Sanem. W szranki czytelnicze stanęli bowiem miłośnicy klasyki nowelistycznej zmagający się z lekturą „Dym” Marii Konopnickiej. Tajniki dziewiętnastowiecznej nowelistyki pozytywistycznej zgłębili  z powodzeniem następujący maratończycy: Laura Butryn, zajmując III miejsce w gminie; oraz Dominik Kosierb nagrodzony dyplomem wyróżniającym. Wierzymy, że dzięki wprowadzanej innowacji jako szkoła poszerzamy swoją działalność o nowe elementy – wiedzę  i umiejętności teatralne, wiedzę o kulturze, doskonalenie form redakcyjno-czytelniczych.   Świadomie wychodząc poza treści podstawy programowej, dążymy do tego, by wszystkie podjęte przez nas działania w ramach innowacji przyczyniły się do pełniejszego rozwoju naszych uczniów.

     tekst: M. Lasota