Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

„Nie bój się chcieć”-  tymi słowami w muzycznej oprawie zwrócili się siódmoklasiści, żegnając swoich starszych kolegów w dzień poprzedzający zakończenie rocznych zajęć szkolnych. Nam, jako placówce edukacyjnej, niezmiennie „się chciało” uczyć, więc mamy powody do satysfakcji także i w bieżącym roku.  Przede wszystkim zaczęliśmy i zakończyliśmy pracę z Bożym błogosławieństwem udzielonym podczas mszy św. przez tutejszego księdza proboszcza. Poczet sztandarowy z wizerunkiem patrona- patrioty dumnie prowadził liczną grupę naszych wychowanków we wspólnym marszu przez wieś. W świecie zanikających wartości nasza szkoła może więc poszczycić się modelem ucznia zgodnym z duchowym i kulturowym dziedzictwem Europy. Dumni jesteśmy z naszych uczniów, którzy w konkursach zewnętrznych byli godnymi ambasadorami szkoły.

Mowa o Nikol Kraus, która po raz drugi została laureatką kuratoryjnego konkursu z języka niemieckiego, zajmując trzecią lokatę w województwie. Ponownie otrzymała miano najzdolniejszej uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej w roku szkolnym 2023/2024 oraz Nagrodę Profesora Kazimierza Kuczmana. Na wyróżnienie zasługują także osiągnięcia Oskara Pawłowskiego, który zajął I miejsce w powiecie  w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Emilii Kusińskiej, zdobywczyni I miejsca w powiecie w rzucie piłeczką palantową w Indywidualnych Mistrzostwach Szkolnego Związku Sportowego w Lekkiej Atletyce w ramach Wojewódzkich Igrzysk Dzieci. W naszej szkole mamy też Gminnego Mistrza Ortografii w osobie Emilii Zięby. Posiadaczem najwyższej średniej ocen w szkole został ponownie Łukasz Juda (5,42), a oprócz niego jeszcze 28 uczniów z klas IV- VII i dwoje absolwentów mogło się poszczycić świadectwem wyróżnionym czerwonym paskiem za wysokie wyniki w nauce i godne powielania zachowanie. Dziękujemy koordynatorkom Szkoły Promującej Zdrowie, które stworzyły członkom społeczności szkolnej szereg okazji do podzielenia się swoją wiedzą na temat zdrowia i zaprezentowania postaw sprzyjających zachowaniu dobrej kondycji fizycznej i duchowej. Jesteśmy już na pewno gotowi na przyjęcie krajowego certyfikatu SzPZ. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzież szkolna mogła poszerzyć swoją wiedzę o świecie i nabyć nowe umiejętności nie tylko w szkolnej ławie, ale także podczas licznych wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych wyjść grupowych. Natomiast dobra współpraca z rodzicami uczniów przełożyła się na wiele wydarzeń kulturalno- rozrywkowych, które z pewnością pozytywnie wpłynęły na kształtowanie wzajemnych relacji wewnątrzszkolnych. „Należy wymagać tego, co można otrzymać” – tej maksymie jesteśmy wierni, a że wierzymy w potencjał naszych uczniów, wymagamy i otrzymujemy wiele. Życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku!

        tekst: R. Puzio