Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Cykliczność ma swoje zalety. Oswaja rzeczywistość i stwarza poczucie bezpieczeństwa. Nikt w tym roku szkolnym nie był więc zaskoczony porządkiem uroczystego zakończenia roku szkolnego, które odbyło się 23 czerwca 2023 roku, jak zwykle w piątek. Zgodnie z tradycją uroczysty pochód za przewodnictwem pocztu sztandarowego udał się do kościoła parafialnego na dziękczynną mszę świętą. Po niej uroczysty apel, rozdanie świadectw i nagród, spotkania z wychowawcami… Tak jak co roku, ale… za każdym razem inaczej. 1O miesięcy wytężonej pracy, wspólnych zabaw i wyjazdów wymaga podsumowania. Niewątpliwie  był to rok wzmożonej aktywności artystycznej naszych uczniów, którzy po raz pierwszy odnieśli wielkie sukcesy muzyczne i teatralne w Powiatowym i Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”.

Powróciła Mickiewiczowska Majówka – wydarzenie kulturalne skupiające społeczność lokalną pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Rzeczycy Długiej. Znowu zaistnieliśmy jako szkoła w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych za sprawą Nikol Kraus, uczennicy klasy VII, która została laureatką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Uczennica ta decyzją Rady Pedagogicznej otrzymała także Nagrodę Profesora Kazimierza Kuczmana dla najzdolniejszego ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej w roku szkolnym 2022/2023. Rekordowa liczba uczniów odebrała w tym roku świadectwa z wyróżnieniem. Było ich aż 30. Wśród nich 24 uczniów klas IV- VII otrzymało świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, natomiast 6 uczniów klasy VIIIświadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen w naszej szkole uzyskał Łukasz Juda, uczeń klasy IV (średnia: 5,45). Także w klasach I-III zostali nagrodzeni wyróżniający się uczniowie. Było ich aż 16. Plany zrealizowane, cele osiągnięte, można więc ze spokojem rozpocząć wakacje? Każdy musi sam dokonać rozrachunku i wyciągnąć wnioski. „Nic dwa razy się nie zdarza…” śpiewali tegoroczni absolwenci na uroczystym pożegnaniu klasy ósmej, nawiązując do utworu Wisławy Szymborskiej. Warto więc, za radą poetki codzienności, doceniać każdy dzień i każdą chwilę, zwłaszcza w czasie wakacyjnego odpoczynku.

                  tekst: R. Puzio