Przypominamy, że 24, 25 I 26 maja 2022r. (dni egzaminu ósmoklasisty) są w naszej szkole dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oddział przedszkolny w tych dniach pracuje w normalnym porządku. Świetlica szkolna będzie nieczynna.