Opłata za dożywianie w miesiącu maju 2022r.

17 dni x 3,50 = 59,50 zł

Wpłaty za dożywianie za miesiąc maj należy dokonać do  13 maja 2022r.