Przypominamy, że 2 maja 2022r. (tj. poniedziałek) jest w naszej szkole dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Oddział przedszkolny w tym dniu pracuje w normalnym porządku. Świetlica szkolna będzie nieczynna.