Oddział przedszkolny
19 dni x 2,00 zł = 38,00 zł
38,00 - 2,00 = 36,00 zł (do zapłaty)
Uwaga! W oddziale przedszkolnym opłata zostaje pomniejszona o 2,00 zł tj. za dzień 14.09.2021r.
Klasy I, II, IV - VIII
19 dni x 2,00 zł = 38,00 zł
Klasa III
19 dni x 2,00 = 38,00 zł
 38,00 - 8,00 = 30,00 zł (do zapłaty)
Uwaga! W klasie III opłata zostaje pomniejszona o 4 x 2,00 zł = 8,00 zł (dni kwarantanny).                          

Wpłaty za dożywianie za miesiąc listopad należy dokonać do  15 listopada 2021r.