Absolwent naszej szkoły Marcin Wilkus znalazł się w gronie 109 najzdolniejszych uczniów województwa podkarpackiego nagrodzonych stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. To szczególne wyróżnienie jest konsekwencją systematycznej pracy i poświęcenia swoich życiowych celów pasji, jaką dla Marcina jest niewątpliwie nauka. Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego jest przyznawane w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zgubić talentu” i skierowane do uczniów naszego województwa, którzy ukończyli co najmniej klasę szóstą szkoły podstawowej. Warunkami uzyskania stypednium są wybitne i udokumentowane osiągnięcia co najmniej na szczeblu wojewódzkim i uzyskanie wysokich wyników w nauce potwierdzonych średnią ocen co najmniej 5,20.

Marcin spełnił wszystkie wymagania, a swoje ponadprzeciętne uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych udowodnił, gdy jako uczeń klasy 8 został trzykrotnym laureatem przedmiotowych konkursów kuratoryjnych. Gala wręczenia stypendiów i nagród pieniężnych odbyła się 20 października 2021 roku w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza w Krośnie. Nagrody wręczali marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wicewojewoda Jolanta Sawicka, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski oraz radna sejmiku województwa podkarpackiego Joanna Bril. Uroczystość uświetniły występy artystyczne wyróżnionych uczniów. Jesteśmy niezmiernie dumni z osiągnięć naszego ucznia i mamy nadzieję, że nie zabraknie mu siły woli, aby moce twórcze przekuć na konkretne działanie. Życzymy wielu sukcesów nie tylko naukowych.

                                tekst: R. Puzio