Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Trzeba mieć wielkie serce, by kształtować młodych ludzi! – pod takim hasłem w środę 13 października odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia  z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona, która upłynęła w humorystycznym nastroju retrospektywy sprzed połowy wieku. Uczniowie klas V-VIII przybliżyli zebranej na sali gimnastycznej społeczności szkolnej historię rzeczyckiej szkoły, która wkrótce, bo dokładnie 10 stycznia 2022 r., będzie obchodzić jubileusz pięćdziesięciolecia swojej działalności. Ostatnia edukacyjna uroczystość sprzed pandemicznej izolacji miała miejsce dokładnie rok temu, toteż na sali panowała idealna cisza, a zgromadzona publiczność z zapartym tchem śledziła kolejne scenki z przeszłości – z życia naszej szkoły począwszy od lat siedemdziesiątych, a skończywszy na współczesności.

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzeczycy Długiej nierozerwalnie łączy się z nazwiskiem jej charyzmatycznego kierownika, Stanisława Katrusiaka, staraniem którego budynek został wzniesiony i otwarty dla ówczesnych uczniów w roku 1972. Mieszkańcy Rzeczycy Długiej i okolic, ówcześni uczniowie, wychowankowie pana Katrusiaka przechowują w sercach i pamięci wdzięczność dla niezwykłego człowieka oraz pedagoga, o czym świadczy wmurowana w szkolnym holu tablica pamiątkowa.  Występ uczniowskiej grupy artystycznej i szkolnego chóru docenili wszyscy zebrani,  w imieniu których przemówił pan dyrektor, Jacek Bochniak. Słowa uznania za odpowiedzialną pracę w kształtowaniu serc i umysłów młodego pokolenia popłynęły również, za pośrednictwem pana dyrektora, od wójta gminy Radomyśl nad Sanem, pana Jana Pyrkosza.  Następnie, jak co roku w Dniu Edukacji Narodowej, gospodarz szkoły podziękował za rzetelną pracę i wysiłek wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły, wręczając dyplomy uznania szczególnie wyróżniającym się w pracy w minionym roku szkolnym pedagogom, pracownikom administracji i obsługi. Piękne życzenia i słowa uznania dla całej kadry pracowniczej rzeczyckiej szkoły popłynęły również od Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, za co - z głębi naszych serc i umysłów – pięknie dziękujemy!

                       tekst: M. Lasota