14 października 2021r. (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem ustawowo wolnym od zajęć lekcyjnych  (art. 74 ustawy z dnia 12 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela).
Oddział przedszkolny w dniu 14 października 2021r. (tj. czwartek) pracuje w normalnym porządku. Świetlica szkolna w tym dniu będzie nieczynna.
Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona odbędzie się 13 października 2021r. (tj. środa). W tym dniu obowiązuje uczniów tzw. strój galowy.