Od 1 lutego br. rozpoczyna się drugi okres nauki. W związku z powyższym zmianie ulega tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych. W tym zakresie zmieni się jedynie organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie. W pierwszym okresie zajęcia te realizowane były w klasach: IV, V i VI, natomiast w drugim okresie będą realizowane w klasie VII i VIII. Aktualny plan zajęć znajduje się pod zakładką Plan zajęć.