Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy na stronie naszej szkoły!

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie. Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I - III wracają do szkoły. Wszystkie zajęcia obowiązkowe oraz pozalekcyjne odbywać się będą w formie stacjonarnej z uwzględnieniem zalecanego reżimu sanitarnego. Świetlica szkolna pracować będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem tj. do godz.15.00. Dla uczniów klas IV - VIII organizacja zajęć w formie zdalnej została przedłużona do 31 stycznia 2021r. Zajęcia w tych klasach  będą prowadzone wyłącznie na odległość, zgodnie z dotychczasowym, tygodniowym planem zajęć obowiązkowych. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywane uczniom (rodzicom) materiały (z objaśnieniami) do samodzielnej pracy w domu lub informacje o sposobie prowadzenia zajęć np. z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej Microsoft 365 poprzez aplikację MS Teams.