Fundacja „Maciuś” wspiera naszych uczniów
Redaktor: Administrator   
10.05.2018.
 Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”, który jest realizowany przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”. O wsparcie mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja, a celem projektu jest zapewnienie dożywiania dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Również w tym roku nasza placówka wystąpiła z wnioskiem do Fundacji i otrzymała wsparcie w kwocie 5000,00 (pięć tysięcy złotych).
Akcją „drugiego śniadania” zostało objętych 39 uczniów naszej szkoły. Dzieci codziennie otrzymują owoce, soki lub inne artykuły spożywcze. Jesteśmy wdzięczni za życzliwość i wsparcie okazane naszym uczniom, a na ręce zarządu  Fundacji „Maciuś” składamy serdeczne podziękowania.
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image 
 
Image 
Zmieniony ( 10.05.2018. )