Tygodniowy rozkład zajęć
Redaktor: Administrator   
01.09.2017.

 Obowiązuje od 15 stycznia 2018 r.

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej

KLASA I

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.22
 ed.wczes.22 ed. wczes.22
 ed.wczes.22
  8.55 - 9.40 ed.wczes.22  ed.wczes.22 ed.wczes.22 ed.wczes.-w-f  zaj.komp.20
 9.50 - 10.35 ed.wczes.22 ed.wczes.22  ed.wczes.22  ed.wczes. 22  ed.wczes.22
10.50 - 11.35 ed.wczes.22  religia 22  religia 22  ed.wczes.22  ed.wczes.-w-f
11.45 - 12.30 j.angielski 22
  j.angielski 22
  
12.40 - 13.25     
13.30 - 14.15     

 

 

 

 

 

 

  

 KLASA II  

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  ed.wczes.24 ed.wczes.24
 ed. wczes.24  ed.wczes.24
 zaj.komp.20
  8.55 - 9.40 ed.wczes.-w-f ed.wczes.24 ed. wcz. - w-f  ed.wczes.24  ed.wczes.24
 9.50 - 10.35 ed.wczes.24 j.angielski 24  ed.wczes. 24  ed.wczes.-w-f  ed.wczes.24
10.50 - 11.35 religia 24  ed.wczes.24  ed. wczes.24 ed.wczes.24  j.angielski 24
11.45 - 12.30 ed.wczes.24  ed.wczes.24    religia 24
12.40 - 13.25     
13.30 - 14.15     

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  ed. wczes.23  ed. wczes.23
 zaj.komp.20  ed. wczes.23
 ed. wczes.23
  8.55 - 9.40 ed. wczes.23  ed. wczes.23 ed. wczes.23  ed.wczes.23  ed. wczes.23
 9.50 - 10.35 j.angielski 23  religia 23  ed. wczes.23  j.angielski 23  ed.wczes.23
10.50 - 11.35 ed. wczes.23  ed.wczes.23  ed. wczes.23 ed. wczes.23  religia 23
11.45 - 12.30 ed.wczs.-w-f  ed.wczes.-w-f    ed.wczes.-w-f
12.40 - 13.25     
13.30 - 14.15     

 

 

 

 

 

 

 

KLASA IV 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  j.angielski 35  matemat. 16  przyroda 17   
 matemat.16 
 w-f 
  8.55 - 9.40 matemat. 17  historia 36  informatyka 20
 j.polski 15  matemat.17
 9.50 - 10.35 j.polski 15  j.polski 15
 j.polski 15
 przyroda 17  j.polski 15
10.50 - 11.35 w-f  w-f w-f  muzyka 36  j.angielski 35  
11.45 - 12.30 technika 20  religia17 religia 15 plastyka 20  godz. z wych36
12.40 - 13.25    j.angielski 35  
13.30 - 14.15     

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA V 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  j.polski 34
 j.polski 34  w-f  przyroda 17  j.polski 34
  8.55 - 9.40 historia i sp.36  plastyka 20
 religia 36  j.polski 34
 j. polski 34
 9.50 - 10.35 j.angielski 35
 religia 20  zaj.komp. 20
 matemat. 16
 w-f   
10.50 - 11.35 przyroda 17 
 matemat. 16  
 matemat. 16  w-f 
 przyroda 17
11.45 - 12.30 wdż 34  j.angielski 35    j.polski 34
 muzyka 36
 matemat.16
12.40 - 13.25    w-f   zaj. tech. 20
 j. angielski 35
13.30 - 14.15    godz. z wych 17
 

 

 

                                                 

 

                                                                                                                                     

KLASA VI 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  matemat. 16  religia 20
 matemat. 16  hist.i społ.36  w-f
  8.55 - 9.40 j.polski 34  j.polski 34
 j. polski 34 przyroda 17  j.angielski 35
 9.50 - 10.35 hist.i społ.36  matemat. 16   j.polski 34
 j.polski 34
 matemat. 16
10.50- 11.35 w-f  w-f
 w-f j.angielski 35  plastyka 20
11.45- 12.30 przyroda 17  zaj.komp.20 przyroda 36 
 religia 17
 j.polski 34
12.40- 13.25 j.angielski 35
  g. z wych. 36 matemat. 16  
13.30- 14.15   zaj. tech. 20 muzyka 36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA VII

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  j.niemiecki 17  chemia 17  j.polski 34
j.polski 34  historia 36
  8.55 - 9.40 matemat. 16  religia 15  biologia 17 religia 16
 w-f
 9.50 - 10.35 w-f  j.polski 34
 w-f j.niemiecki 35  j.polski 34
10.50 - 11.35 j.polski 34  historia 36   
 j. angielski 35 matemat. 16  matemat. 16
11.45 - 12.30 j.angielski 35  geografia 36  matemat. 16 j.angielski 35  chemia 17
12.40 - 13.25 biologia 17  godz. z wych. 34  fizyka 17 muzyka 36  geografia 36
13.30 - 14.15 informat. 20  w-f  fizyka 17
wdż 34
 plastyka 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oddziały dotychczasowego gimnazjum

 

KLASA II 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  historia 36  j.ang35/j.nie36
 j.polski 15
j.nie20/j.ang35  matemat. 16
  8.55 - 9.40 j. polski 15 j.nie16/j.ang35 matemat. 16 j.ang.35/j.nie20   j.polski 15
 9.50 - 10.35 biologia 17  geografia 36  chemia 17  j.polski 15  religia 35
10.50 - 11.35 matemat. 16  zaj. art. 20  historia 36  religia 15  geografia 36
11.45 - 12.30 wos 36  j. polski 15  fizyka 17  w-f  plastyka 20
12.40 - 13.25 w-f 
 matemat. 16
 w-f  biologia 17  w-f
13.30 - 14.15 j.ang35/  -
      -  / j.ang35  godz. z wych. 16  

 

 

 

 

 

 

 

KLASA III 

 poniedziałek    wtorek      środa    czwartek    piątek 
  8.00 - 8.45  j.polski 15 j.polski 15  geografia 36  j. polski 15 j.nie17/j.ang35
  8.55 - 9.40j.ang35/j.nie20
chemia 17
 j.polski 15  wos 36  matemat. 16
 9.50 - 10.35 matemat. 16 j.ang35/j.nie36  matemat. 16  religia 36  historia 36
10.50 - 11.35 historia 36
j.nie34/j.ang35
 fizyka 17  biologia 17  j. polski 15
11.45 - 12.30godz. z wych15
matemat. 16  inf 20/j. ang 35  matemat. 16  religia 15
12.40 - 13.25 ed.dla bezp.20 wdż 17  j.ang35/inf20   w-f  zaj.art.20
13.30 - 14.15 w-f   w-f zaj. tech. 20
 w-f
Zmieniony ( 25.01.2018. )