Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej
Aktualności arrow Wizja i misja szkoły
22.03.2018.
Wizja i misja Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Administrator   
13.04.2007.
Wizja i misja

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RZECZYCY DŁUGIEJ

Misja Szkoły
       Nasza Szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich uczniów. Przekazujemy  tu nie tylko wiedzę ale i kształtujemy umiejętności, motywujemy do systematycznej pracy i  rozwijamy zainteresowania uczniów. Priorytetowo wspieramy rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego i otwartego na problemy środowiska. Troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, uczymy jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwiamy ucznia na przejawy piękna i estetyki, wprowadzamy  w świat kultury i sztuki.
    Jesteśmy placówką, w której pielęgnuje się tradycje szkolne, regionalne  i narodowe. Przygotowujemy ucznia    do podejmowania starań o utrzymanie dziedzictwa narodowego i jego godne reprezentowanie na zewnątrz. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji, mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną naszej młodzieży wykorzystując walory przyrodnicze środowiska naturalnego.
Wizja Szkoły

Zapewniamy:
 • znakomicie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • bardzo dobre wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
 • miłą atmosferę,
 • wszechstronny rozwój intelektualny i duchowy,
 • bezpieczeństwo ucznia

Dajemy możliwość:
 • udziału w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych,
 • udziału w konkursach przedmiotowych i tematycznych,
 • korzystania z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
 • nauki dwóch języków obcych,
 • korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej,

Uczymy:
 • korzystania z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej,
 • zdrowego stylu życia i świadomości ekologicznej,
 • poszanowania środowiska naturalnego,
 • samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie,
 • poszanowania cudzego mienia i pracy innych, poszanowania demokratycznych wartości,
 • praw dziecka i człowieka,rzetelnego podejścia  do wypełnianych obowiązków.
Zmieniony ( 05.10.2017. )