Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z powodu obostrzeń epidemicznych został przeprowadzony później niż zwykle, bo w dniach 25-27 maja 2021 roku. Przystąpiło do niego 15 uczniów klasy ósmej, jeden uczeń,  Marcin Wilkus, został zwolniony z części matematycznej jako laureat kuratoryjnego konkursu z matematyki. Wszyscy zdający pracowali z arkuszem w wersji standardowej. Wyniki ogłoszone zostały już 2 lipca. We wszystkich częściach egzaminu uczniowie uzyskali średnie wyniki wyższe niż gminie, powiecie, województwie i kraju, na co wskazuje dziewięciostopniowa skala staninowa, służąca do porównywania wyników szkół. Z języka polskiego i matematyki nasza placówka uplasowała się na poziomie 7 (wysokim), natomiast z języka angielskiego osiągnęła stanin 8 (wynik bardzo wysoki).

 Z języka polskiego statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał wynik 30 pkt. na 45 możliwych do uzyskania, co stanowi 67%. Jest to wynik o 7 punktów procentowych wyższy, w porównaniu z wynikiem krajowym, który wynosi 60%. Bardzo korzystnie wypada również porównanie wyników uzyskanych przez ósmoklasistów w województwie, powiecie oraz w gminie. Uczniowie uzyskali wyniki wyższe o: 5 punktów procentowych niż w województwie, 6 punktów procentowych wyższy niż w powiecie, w porównaniu z wynikiem w gminie różnica ta wynosi aż 9 punktów procentowych.
Jeszcze lepiej nasza szkoła wypada na tle wyników tegorocznych ósmoklasistów w części matematycznej. Statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał wynik 14,9 pkt. na 25 maksymalnej liczby pkt., tj. 60 %. Największą różnicę, aż o 13 punktów procentowych , można dostrzec w porównaniu z wynikiem w kraju i w gminie, który wynosi tylko 47%. Duże różnice widać także,  zestawiając średni wynik naszych uczniów do wyniku uzyskanego w województwie – jest on o 11 punktów procentowych wyższy, zaś w porównaniu z wynikiem w powiecie ta różnica wynosi 9 punktów procentowych.
Najbardziej satysfakcjonujące wyniki uzyskali uczniowie z języka angielskiego. Są one zdecydowanie lepsze od wyników uzyskanych gminie – różnica to aż 19 punktów procentowych  oraz wyników uzyskanych w województwie- rezultat lepszy o 18 punktów procentowych. Równie korzystnie wypadamy na tle wyników w kraju, wynik naszych ósmoklasistów jest lepszy o 17 punktów procentowych oraz w porównaniu  w wynikami w powiecie – różnica wynosi 15 punktów procentowych. Statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał wynik bardzo wysoki- 45,5 pkt./55pkt., czyli 83%.
Warto także zauważyć, że mieliśmy w szkole wyniki 100%, które osiągnęli nasi najlepsi tegoroczni absolwenci, tj. Amelia Pomykała z języka polskiego i języka angielskiego oraz Marcin Wilkus (laureat) z matematyki.
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy”, rozwijając myśl  Paula Coelho stwierdzamy, że największą naszą zasługą jest obudzenie kreatywności i inspirowanie do wysiłku, zaś wysoki poziom umiejętności edukacyjnych to już sukces naszych uczniów.

                                 tekst: R. Puzio

Zestawienie wyników (procentowych) egzaminu ósmoklasisty na tle gminy, powiatu, województwa i kraju