Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

5 maja 2022r. na terenie siedziby Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” w Stalowej Woli odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W turnieju rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych reprezentacje ze szkół z powiatu stalowowolskiego. Kolejny raz gminę Radomyśl nad Sanem w II kategorii wiekowej   reprezentowała zwycięska drużyna  z naszej szkoły w składzie: Nicole Markut, Helena  Pomykała  oraz  Filip Klimek. Rywalizacja miedzy drużynami rozpoczęła  się   od części  teoretycznej, w której  uczniowie rozwiązywali test liczący 35 pytań z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znajomości znaków drogowych i zasad udzielania pomocy przedlekarskiej.

Czytaj więcej...

W dniu 28 kwietnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Chwałowicach,   odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19 młodzi rowerzyści znowu mogli rywalizować w tym prestiżowym konkursie, którego celem jest popularyzowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poszerzenie wiedzy  najmłodszych użytkowników dróg z zakresu przepisów ruchu drogowego. Po  miano najlepszych drużyn  rywalizowały ze sobą reprezentacje z czterech  szkół z terenu naszej gminy, w dwóch kategoriach wiekowych (po cztery osoby w grupie I i po trzy w grupie II).

Czytaj więcej...

27 kwietnia 2022r.  Oskar Pawłowski, uczeń klasy V naszej szkoły,   został zwycięzcą finału powiatowego   Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież Zapobiega Pożarom” w grupie wiekowej  klas V-VIII. Organizatorami tego  wydarzenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej i Zarząd Powiatowy  ZOSP RP w Stalowej Woli.   W pierwszej części  turnieju uczestnicy rozwiązywali  test składający się z 25 pytań, a następnie trzy osoby z każdej grupy wiekowej, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w eliminacjach pisemnych weszły do ścisłego finału  i musiały zmierzyć się z wylosowanym  zestawem pytań, na które odpowiadali  ustnie przed komisją konkursową.

Czytaj więcej...

Znamy już większość laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa podkarpackiego, a uczennice naszej szkoły znalazły się na chlubnej liście „primus  inter pares – pierwszych wśród równych sobie”, uzyskując tytuły – laureatki oraz finalistki tychże konkursów. Konkursy przedmiotowe w szkołach podstawowych mają ogromną rangę, są bowiem wymiernym wskaźnikiem pracy poszczególnych szkół z uczniami zdolnymi, dlatego wynik tych konkursów jest traktowany priorytetowo, zwłaszcza przed egzaminami ósmoklasisty na zakończenie edukacji w szkole podstawowej. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego zwalnia uczniów z pisania  tej części egzaminu, z której dany uczeń zdobył laur i często otwiera drogę do najlepszych szkół średnich w całej Polsce.

Czytaj więcej...

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wznowione zostały eliminacje do  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej,  którego głównym celem  jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej. Młodzież naszej szkoły  od wielu lat  uczestniczy  w tym konkursie odnosząc sukcesy na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim.  W środę,  13  kwietnia 2022r.  w budynku Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem  odbyły się eliminacje gminne,  w których wzięli udział uczniowie  ze szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i klasy V-VIII. 

Czytaj więcej...

W sobotę 9 października 2021 roku odbyła się VII edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Z tej też okazji wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, pan Jan Pyrkosz, Gminne Centrum Kultury w Chwałowicach oraz Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl przeprowadziły wieczorną akcję wielokonkursową dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także dorosłych mieszkańców gminy. Ważnym punktem akcji bibliotecznej był Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Cypriana Kamila Norwida, w którym wzięły udział cztery uczennice naszej szkoły, tj. siódmoklasistka Laura Butryn oraz ósmoklasistki – Emilia Mączka, Nicole Markut i Dominika Michałek.

Czytaj więcej...

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z powodu obostrzeń epidemicznych został przeprowadzony później niż zwykle, bo w dniach 25-27 maja 2021 roku. Przystąpiło do niego 15 uczniów klasy ósmej, jeden uczeń,  Marcin Wilkus, został zwolniony z części matematycznej jako laureat kuratoryjnego konkursu z matematyki. Wszyscy zdający pracowali z arkuszem w wersji standardowej. Wyniki ogłoszone zostały już 2 lipca. We wszystkich częściach egzaminu uczniowie uzyskali średnie wyniki wyższe niż gminie, powiecie, województwie i kraju, na co wskazuje dziewięciostopniowa skala staninowa, służąca do porównywania wyników szkół. Z języka polskiego i matematyki nasza placówka uplasowała się na poziomie 7 (wysokim), natomiast z języka angielskiego osiągnęła stanin 8 (wynik bardzo wysoki).

Czytaj więcej...

Geniusz nauk ścisłych i twórcza humanistka zawojowali tegoroczne konkursy wojewódzkie aż z czterech przedmiotów! Marcin Wilkus jako laureat z matematyki, chemii i fizyki oraz Amelia Pomykała jako finalistka konkursu z języka polskiego. To niesamowity sukces, tym większy, że przygotowania do tych konkursów przebiegały w trudnych warunkach obostrzeń epidemicznych i zdalnego nauczania.
W tym roku przedmiotowe konkursy organizowane przez kuratorium oświaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych uczniów. Do etapu szkolnego zgłosiło się 25 uczestników z klas VI- VIII, w tym: jedenastu uczniów z języka polskiego, pięciu z matematyki i z języka angielskiego, dwóch z biologii i jeden uczeń z chemii i fizyki. Jak przystało na prymusów,  konkursowicze musieli zmierzyć się z zadaniami często wykraczającymi poza treści postawy programowej z poszczególnych przedmiotów, wykazać  się inwencją twórczą, nieszablonowym myśleniem i  zdyscyplinowaniem.

Czytaj więcej...

3 października 2020r. w sobotnie przedpołudnie odbyły się w Woli Rzeczyckiej Gminne Indywidualne Biegi Przełajowe. Uczniowie szkół z terenu gminy Radomyśl nad Sanem konkurowali ze sobą w biegach przełajowych na dystansach: 500 m, 1000 m oraz 1500 m. Mimo ciągłych deszczów poprzedzających termin zawodów w sobotę aura zmieniła się diametralnie, co pozwoliło na przeprowadzenie zawodów podczas jesiennej słonecznej pogody. W zawodach udział wzięli uczniowie ze szkół w Woli Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej i Chwałowic,  konkurując w swoich rocznikach.
Oto wyniki:

Czytaj więcej...

Nie sposób przecenić roli, jaką w budowaniu tożsamości kulturowej i narodowej pełni język ojczysty. Będąc zapisem niepowtarzalnego sposobu myślenia i postrzegania świat, utrwala wiedzę, historię i tradycję ważną dla danej społeczności i wyróżniającą ją wśród innych narodów. Ustanowiony przez pozarządową organizację UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność ochrony różnorodności językowej, a tym samym bogactwa kulturowego, które wraz z wymieraniem języków zginie bezpowrotnie. Ten dzień przypomina, że wszyscy jesteśmy zobowiązani do dbałości i troski o nasz język, którą wyrażać można poprzez staranne dobieranie słów oraz pogłębianie zainteresowania pięknem i kulturą języka ojczystego.

Czytaj więcej...