Do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
50 lat działalności naszej szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Rzeczycy Długiej

godlo.png

      Sprawdzian w klasie szóstej

    Tegoroczny sprawdzian dla klasy szóstej został przeprowadzony  12 kwietnia 2007 r. ,a  zatytułowany był  „W szkole”.  Wzięło w nim udział  23 uczniów. W trakcie rozwiązywania zadań uczniowie mogli wykazać się pięcioma umiejętnościami, kształtowanymi w szkole podstawowej  w ramach różnych zajęć.
Są nimi: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji  i wykorzystanie wiedzy w praktyce. Sprawdzianu tego nie można nie zdać. Pozwala on jednak uczniom sprawdzić swój poziom  wiedzy  i umiejętności u końca  pierwszego etapu edukacji.
 

Image