Jesteśmy dumni  z naszych uczniów, którzy pomimo trwającej pandemii z wielkim zaangażowaniem włączyli się w zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski i Szkolną Grupę Wolontariatu akcję zbiórki nakrętek dla Przytuliska „Psia Przystań” w Stalowej Woli. Ta charytatywno-ekologiczna akcja,  kontynuowana  w naszej szkole już od  wielu lat,  cieszy się coraz większym zainteresowaniem i zdobywa  coraz więcej zwolenników zarówno wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.  Aby zmotywować wszystkich do udziału w tej akcji ogłosiliśmy konkurs polegający na tym, że klasa, która zbierze ich najwięcej  w przeliczeniu na jednego ucznia ( ważone w kg) otrzyma dyplom oraz nagrodę niespodziankę.

 Po komisyjnym ważeniu  nagrodę oraz pamiątkowe dyplomy  otrzymali uczniowie klasy IV  oraz oddziału przedszkolnego. Na wyróżnienie zasłużyli również uczniowie klasy II oraz dzieciaki  z Punktu Przedszkolnego. W tej akcji udało nam się zebrać rekordową ilość, bo aż 265 kg  kolorowych plastikowych nakrętek,  z których dochód zostanie przeznaczony  na polepszenie bytu schroniskowych podopiecznych w Stalowej Woli.
Dziękujemy wszystkim uczniom  i zachęcamy do  dalszego zbierania. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem pana Rafała Czajkowskiego, który zajął się zorganizowaniem transportu  i dostarczeniem nakrętek do schroniska. Radzie Rodziców zaś dziękujemy za ufundowane nagrody dla najbardziej  zaangażowanych w akcję klas.

           tekst: U. Urbańska