RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Regulaminy i procedury

 

I REGULAMINY

Regulamin BHP
Regulamin boiska szkolnego
Regulamin dyżurów
Regulamin kontroli zarządczej
Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Regulamin pracy
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin sali gimnastycznej (ZS)
Regulamin Samorządu Uczniowskiego                                                                      
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin wyjazdów na zawody sportowe i konkursy                                                          Regulamin korzystania  z podręczników szkolnych
Regulamin stroju szkolnego
Regulamin ZFŚS                                                                                                                              Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego                                                         Regulamin Szkolnej Grupy Wolontariatu                                                                  

 II PROCEDURY

Procedura realizacji projektów edukacyjnych
Procedury postępowania w sytuacjach trudnych                                                                 Procedura postępowania  w razie wypadku
Procedura oceny pracy nauczyciela
Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Procedura przyjmowania skarg i wniosków

 III PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna     Język polski    Język angielski    Plastyka    Muzyka    Historia    Przyroda kl.4   Przyroda    Matematyka    Wychowanie fizyczne     Zajęcia komputerowe  Zajęcia_techniczne     Religia  Biologia  Chemia     Fizyka   Geografia

Gimnazjum

Język_polski   Język_angielski                                                                                                             Język_niemiecki  Plastyka  Muzyka    Historia    WOS   Geografia                                        Biologia    Chemia    Fizyka     Matematyka    Informatyka                                                           Wychowanie fizyczne     Edukacja_dla_bezpieczeństwa                                                            Zajęcia_artystyczne  Zajęcia techniczne

 IV CEREMONIAŁ SZKOŁY

Ceremoniał szkoły

 V NORMY ZACHOWAŃ UCZNIÓW

Normy zachowań uczniów w Zespole SzkółOpublikował: Jacek Bochniak
Publikacja dnia: 07.03.2018
Podpisał: Jacek Bochniak
Dokument z dnia: 08.11.2017
Dokument oglądany razy: 3 909