Status prawny

Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Długiej

Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.


Opublikował: Jacek Bochniak
Publikacja dnia: 06.10.2017
Podpisał: Jacek Bochniak
Dokument z dnia: 06.10.2017
Dokument oglądany razy: 2034
18.12.2018 // www.rzeczyca-dluga.pl/bip